uždaryti

IDENTITETO INSTITUTAS, UAB

Žemaitės g. 21, Vilnius (3 įėjimas / 4 a.)

uždaryti

Užsiregistruok įvadiniam

iGrow studijų pokalbiui

iG r ow
Ugdantysis konsultavimas
/

Ugdantysis konsultavimas (angl. Coaching)

Dėstytojas - doc. dr. Aistė Dromantaitė

 

Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
/

Šis modulis skirtas susipažinti su ugdančiojo konsultavimo (koučingo) samprata, įsigilinti į pagrindines jo taikymo tarptautines kompetencijas (ICF Global) ir praktiškai taikyti tam tikrus modelius bei technikas savo asmeninėje ir profesinėje veikloje.

 

Modulio studijų siekiniai
/

Sužinoti apie ugdančiojo konsultavimo paskirtį ir filosofiją bei ugdančiojo specialisto esmines tarptautines kompetencijas, Etikos kodeksą.
Susipažinti su pagrindinėmis ugdančiojo konsultavimo technikomis ir atskirti šį konsultavimo stilių nuo kitų.
Gebėti apibrėžti ir taikyti pagrindinius praktinius instrumentus ir technikas, integruoti juos į asmeninio gyvenimo ir darbo praktiką.

 

Studijų metodai
/

Darbas grupėse ir individualiai, aktyvus auditorinis mokymasis (angl. leaning by knowing), pagrindinių tekstų skaitymas, diskusija, refleksijos rašymas, praktika

 

Temos
/

1. Ugdančiojo konsultavimo samprata, ištakos, pagrindinės taikymo sritys. Profesinės etikos ir tarptautinių Ugdančiojo specialisto kompetencijų laikymasis. Pseudo-ugdantysis konsultavimas (pseudokoučingas). Darbo taisyklių triadose ir grupėje nusistatymas.
2. Abipusio pasitikėjimo santykių kūrimas, ryšio užmezgimas, pilnavertis dėmesys. Komunikavimo specifika ugdančiojo konsultavimo metu, „teisingi“ ir „neteisingi“ klausimai.
3. Įsisąmoninimo skatinimas, veiksmų modeliavimas, tikslų planavimas ir formavimas.
4. Pagrindinių įvairių technikų pristatymas ir praktinis jų taikymas.
5. Ribojantys ir skatinantys/palaikantys įsitikinimai. Refreimingas. Grįžtamojo ryšio formavimas.
6. Refleksijos sesijoms ir tobulėjimo dienoraštis
7. Individuali praktika triadose: koučas-klientas-stebėtojas
8. Demo sesijos pateikimas

 

Literatūra
/

Autorius Leidimas Pavadinimas Leidimo vieta / leidykla / nuoroda
Blanchard, K., Johnson, S. 2005 Vadybos sėkmė - sprendimai per minutę Gardenija
Downey, M. 2008 Efektyvus koučingas: koučerių mokytojo pamokos. Onutė Šešupė
Dromantaitė, A.   2014   Naujas požiūris į vadovavimą: koučingo taikymo praktika Lietuvos organizacijose. KNYGA: Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai. Mykolo Romerio Universitetas
Flaherty, J. 2005 Coaching: Evoking Excellence in Others Burlington: Elsevier Butterworth Heinemann
Gallwey, T. 2015 Vidinis teniso žaidimas. Vilnius: Vaga.
Hunt, J.M., Weintraub, J.R. 2006 The Coaching Organization: A Strategy for Developing Leaders. London: Sage Publications Ltd
ICF pagrindinės tarptautinės kompetencijos http://www.icf.lt/koucingas/kompetencijos/ www.coachfederation.org 
Kimsey-House, H., Kimsey-House K., Sandahl, P., Whitworth, L. 2011 Co-Active Coaching: Changing Business, Transforming Lives (el. versija).   Nicholas Brealey Publishing
McKergow, M., Jackson, P. 2011 Susitelkimas į sprendimus Jūsų Flintas
Misiukonis, T. 2012, 2017 Asmeninio ugdymo praktika vadovams. Vilnius: Vaga.
Starr, J. 2010 Saviugdos vadovas Verslo žinios