uždaryti

IDENTITETO INSTITUTAS, UAB

Žemaitės g. 21, Vilnius (3 įėjimas / 4 a.)

uždaryti

Užsiregistruok įvadiniam

iGrow studijų pokalbiui

Aš
Kas
Kaip aš integruosiuos, pritapsiu?
Ką aš veiksiu/darysiu?
Kuo aš tapau?

Ką aš pasiekiau?
Ką aš paliksiu po savęs? Dėl ko mane prisimins?
Inovatyvios
asmenybės
augimo
studijos
/
Inovatyvios
asmenybės
augimo
studijos
/

studijuoti

/
sužinoti

Aš
Kas

Apie mus

/

/
Tapti savimi.
Būti dalimi.

Ino-
vaty-
viai

Modernios
psichologijos
studijų modelis
/
Teorinė
informacija
per praktiką
Sužinok
/
Nuo Kas
iki Aš
per 7
žingsnius
/
Kelias į savąjį iDentitetą parengtas remiantis
7 pakopų sąmoningumo modeliu.

Studijų modelis

/

Studijų modulio pagrindu patrengta
vienerių metų studijų programa.
4
Lygis
/
1
Išlikimas
/
Savo fiziologinių poreikių tenkinimas ir saugios bei patikimos aplinkos kūrimas, kad galėtum nuolatos augti
Lygis
/
2
Santykiai
/
Poreikis priklausyti, būti mylimu ir pripažintu tų, su kuriais sieja kasdienis bendravimas
Lygis
/
3
Savivertė
/
Priimti save, tokį, koks esi, pasitikėjimo savimi bei vidinės laisvės poreikių tenkinimas
Lygis
/
4
Transformacija
/
Savivoka, atskleidžiant autentiškąjį save / ego, sielos integracija
Lygis
/
5
Vidinė dermė
/
Autentiškos/neautentiškos būties ir jų kasdieninių išraiškų pažinimas, atskyrimas ir supratimas
Lygis
/
6
Savęs įprasminimas
/
Savo gyvenimo prasmės, kuri siejasi su svajonėmis bei tikslais suradimas, ateities vizijos / misijos kūrimas
Lygis
/
7
Tarnystė
/
Savo gyvenimo paskyrimas pasiaukojančiai tarnystei, siekiant tikslų globalesniu mąstu
Lygis
/
7
Tarnystė
/
Savo gyvenimo paskyrimas pasiaukojančiai tarnystei, siekiant tikslų globalesniu mąstu
Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats
/
S. Johnson