uždaryti

IDENTITETO INSTITUTAS, UAB

Žemaitės g. 21, Vilnius (3 įėjimas / 4 a.)

uždaryti

Užsiregistruok įvadiniam

iGrow studijų pokalbiui

Studijos
Programos moduliai
/

/

Moduliai

Dėstytojas
Julius
Burkauskas

Modulis

/

Dėmesys, atmintis, mąstymas,
neuropsichofiziologija,
dėmesingas įsisąmoninimas

Tikslas

/

Supažindinti su šiuolaikine psichologijos samprata, lavinti kognityvines, savęs pažinimo bei socialines kompetencijas.

Praktiškai taikyti išmokimo rezultatus socialinėje bei savęs pažinimo srityse

Dėstytojas
Julius
Burkauskas

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Suprasti žmogaus kognityvinių gebėjimų atsiradimo, jo fenomenalumo ir raiškos prielaidas.

Probleminis dėstymas, aktyvaus mokymosi metodas (grupės diskusija), tradicinė paskaita, darbas individualiai, pratybos

Supažindinti su žmogaus elgesio neuropsichofiziologija.

Probleminis dėstymas, aktyvaus mokymosi metodas (grupės diskusija), tradicinė paskaita, darbas individualiai, pratybos

Įsisavinti įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos teorinį modelį. Supažindinti su terapinio poveikio mechanizmais, naudojant įsisąmoninimu grįstas metodikas (Minfulness)

Probleminis dėstymas, aktyvaus mokymosi metodas (grupės diskusija), tradicinė paskaita, darbas individualiai, pratybos

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Kognityviniai procesai: atmintis, dėmesys, mąstymas.

Praktinės užduotys įvertinti atmintį, dėmesį ir mąstymą.

Žmogaus elgesio neuropsichofiziologija

Literatūros analizė

Mąstymo ir elgesio sąveikos modelis

Literatūros analizė

Įsisąmoninimu grįstos metodikos (Mindfulness)

Mindfulness praktinės užduotys

Dėstytojas
Laura
Rimkutė

Modulis

/

Bendravimo psichologija:
Harmoningi santykiai

Tikslas

/

Geriau suprasti santykių psichologiją, atrasti harmoningo buvimo aplinkoje principus, atpažinti poreikį priklausyti ir būti mylimu, kaip jis tenkinamas įvairiomis santykių formomis.
Šio modulio metu dalyviai turės galimybę susipažinti su emocinio intelekto konceptu, suvoks emocinių kompetencijų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Susipažinsime su skirtingomis asmenybės tipologijomis ir bendravimo ypatumais su skirtingais žmonėmis. Taip pat mokysimės konstruktyviai spręsti konfliktus, suprasti jų paskirtį santykiuose.

Dėstytojas
Laura
Rimkutė

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Darnesni dalyvių santykiai su aplinka mokantis atpažinti ir sveikai realizuoti prigimtinį poreikį priklausyti ir būti mylimu.

Probleminis dėstymas, diskusija, tradicinė paskaita, darbas individualiai, darbas grupėse, pratybos

Emocinių kompetencijų lavinimas mokantis geriau suprasti save ir kitus žmones, daryti jiems įtaką, konstruktyviai spręsti konfliktus

Diskusija, tradicinė paskaita, darbas individualiai, darbas grupėse, pratybos.

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Prigimtinis žmogaus poreikis priklausyti, būti mylimu ir pripažintu. Sveikas ir perdėtas šio poreikio tenkinimas

Diskusija, individuali užduotis

Skirtingos santykių formos: draugystė, meilė. Meilės rūšys. Meilei palaikyti būtinos sąlygos.

Praktinė užduotis, diskusija, savarankiška literatūros analizė.

Emocinio intelekto svarba santykiuose. Kaip geriau suprasti save ir kitus, kaip daryti įtaką kitiems žmonėms bendraujant.

Praktinė užduotis, diskusija, savarankiška literatūros analizė.

Kai susitinka skirtingos asmenybės: bendravimas ir asmenybės tipologija. Skirtingi žmonių tipažai ir bendravimo su jais ypatumai.

Praktinė užduotis, diskusija, savarankiška literatūros analizė.

Konflikto psichologija. Kam reikalingi konfliktai, konfliktų priežastys, dažniausiai pasitaikantys konfliktavimo stiliai, konstruktyvus konflikto sprendimas.

Praktinė užduotis, diskusija, savarankiška literatūros analizė.

E. Berne transakcinės analizės teorija. Skirtingi vaidmenys žmonėms bendraujant. Savo pozicijos atpažinimas ir sugebėjimas sąmoningai ją keisti.

Praktinė užduotis, diskusija, savarankiška literatūros analizė.

Dėstytojas
Remigijus
Savickas

Modulis

/

Atsipalaidavęs pasitikėjimas savimi
ir drąsa reikšti savo potencialą

Tikslas

/

Supažindinti su savivertės konceptu bei sudaryti palankią aplinką patirti atsipalaidavusio pasitikėjimo savimi būseną: atpažįstant pasąmonėje esančius ribojančius įsitikinimus bei psichologinės gynybos būdus.

Įsisąmoninti saviraiškos strategijas, konkrečiai įsivardinant savo prigimtinius talentus. Suteikti drąsos aktualizuoti savo vidinį potencialą

Dėstytojas
Remigijus
Savickas

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Asmeninės savivertės jausmo išgyvenimas:
įtvirtinti atsipalaidavusio pasitikėjimo būseną pašalinant vidinio kritiko žalą.

Holistic counseling principai, aktyvaus mokymosi metodas (grupės diskusija), interaktyvi paskaita, darbas individualiai.

Atrasti asmeninės saviraiškos būdus naudojant bei vystant savo natūralius talentus.

Individualios užduotys skambant garsiai muzikai, grupinės užduotys, trumpos aktyvios meditacijos, provokacijos asmeniniam patyrimui.

Sustiprinti drąsos būseną ir suteikti impulsą mėgautis konkrečių iniciatyvų įgyvendinimu.

Interaktyvi paskaita, darbas individualiai, praktinės grupinės užduotys.

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Atsipalaidavusio pasitikėjimo savimi būsena ir jos sintetinės elgsenos.

Praktinės užduotys įvertinti pasitikėjimą savimi. Socialinio veidrodžio efektas.

Tėvų elgesio įtaka pasitikėjimui savimi ir autentiškumo konceptas.

Pasidalinimai ir grupinės dinamikos patyrimai.

Drąsos būsena ir jos sintetinės elgsenos.

Pasidalinimai ir grupinės dinamikos patyrimai.

Vidinio kritiko įtaka žmogaus savivertei.

Vizualizacijos užduotys, pasidalinimai ir patyrimai

Potencialo saviraiška ir natūralūs talentai.

Individuali užduotis, grupinė refleksija

Vidinės vizualizacijos atsipalaidavusio pasitikėjimo savimi ir drąsos būsenoms palaikyti.

Vizualizacijos užduotys, pasidalinimai ir patyrimai

Dėstytojas
Agnė Jurgaitytė
Avižinienė

Modulis

/

Egzistencinė psichologija

Tikslas

/

Modulis skirtas visiems, kurie domisi žmogumi, bando suprasti save ir kitus, mėgina suvokti kaip žmogiškąją egzistenciją, suprasti sunkumus ir iššūkius, kurie mums iškyla, kodėl mes kartais susipainiojame ar kenčiame.

Dėstytojas
Agnė Jurgaitytė
Avižinienė

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Sužinoti ir įsisąmoninti egzistencinio mąstymo ir egzistencinės psichologijos ypatumus, matmenis ir pagrindinius egzistencialus.

Paskaita, literatūros skaitymas (tiek mokslinės, tiek grožinės), diskusija ir patyriminis seminaras.

Autentiškos/ neautentiškos būties ir jų kasdienių išraiškų pažinimas, atskyrimas ir supratimas.

Paskaita, diskusija ir patyriminis seminaras, kino filmų peržiūra, perskaitytų knygų analizė ir aptarimas.

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Egzistencinis mąstymas ir filosofija;

E. van Deuzen „Everyday Mysteries“
Privalomas skaitymas: A.Kamiu romanų „Svetimas“ arba „Krytis“ perskaitymas ir aptarimas, bendra diskusija grupėje

Egzistencinės psichologijos ištakos ir raida;

R.May „Existencial pychology“

Egzistenciniai matmenys: fizinis, socialinis, psichologinis, dvasinis;

E. van Deuzen „Everyday Mysteries

Pagrindiniai egzistencialai ir jų svarba mūsų gyvenime:

Kino filmų peržiūra ir analizė.

Autentiška-neautentiška būtis

Patyriminis- egzistencinis seminaras ir jo analizė
Privalomas rašto darbas: „Mano asmeninis patyrimas…“

Vienatvė ir susietumas

Moustakas „Vienatvė“
R.May „Meaning of anxiety“

Nerimas

Moustakas „Vienatvė“
R.May „Meaning of anxiety“

Prasmė ir beprasmybė

Yalomas „Žiūrėti į saulę. Kaip įveikti mirties baimę“

Laikas ir gyvenimo baigtinumas

Privalomas skaitymas: L. Tolstojus „Ivano Iljičiaus mirtis“ aptarimas ir analizė

Laisvė ir atsakomybė

P.Koestenbaum, P.Block „Veikianti laisvė ir atsakomybė

Egzistencinė psichoterapija, kaip pagalbos sunkiais gyvenimo atvejais forma

E.Spinelli „Practising existencial psychoterapy“
E.van Deurzen „Psychotherapy and quest for happiness“

Dėstytojas
Violeta
Barvydienė

Modulis

/

Pašaukimas.
Asmeninių vizijų

/

misijų paieška

Tikslas

/

Dvasinės kompetencijos – gebėjimai susisieti su vidiniu pasauliu, savo aukštesniuoju “aš,
Savo pasaulėžiūros suvokimas
Gyvenimo tikslo/prasmės suvokimas , būties dėsnių suvokimas

Dėstytojas
Violeta
Barvydienė

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Atskleisti prigimtinio potencialo bei pašaukimo svarbą asmenybės brandoje ( identiteto formavime) per vizijos /misijos įsivardinimą;
Susisteminti dalyvio pažiūras į aiškią, darnią, realiai pritaikomą pozityviam kasdieniam gyvenimui sistemą.

Asmenybės dalių konsteliacija
Vizualizacija
Meditacija
Savirefleksija
Istorijų pasakojimas, kūrimas
Autobiografija
Koliažas

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Kam reikalinga vizija? Paskirtis, prasmė,kriterijai.
Asmeninės vizijos kūrimas

Individuali užduotis

Misijos prasmė , kriterijai.
Asmeninės misijos kūrimas

Individuali užduotis

Pašaukimas: įkvėpimas, entuziazmas ir veiksmas

Vizualizacija
Meditacija
Savirefleksija

Gyvenimo prasmė ir mano gyvenimo filosofija. Vidinis prasmės vientisumas.

Autobiografija

Modulis

/

Tarnystė

Tikslas

/

Šiandieninio pasaulio sukurtas problemas gali išspręsti tik aukštesnio lygmens sąmonė.
Tikslas – Sąmoningumas ir budrus veikimas.
Trys budraus veikimo modalumai: priėmimas,valia ,entuziazmas.
Tikroji tarnystės galia : padaro mus vientisus ir susieja daugybę mūsų gyvenimo, veiklos ir būties fragmentų.

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Kokia tarnystės misija : tobulesnis pasaulis, geresni žmonės, palikimas ateities kartoms

Tarnystės atvejų analizė;
Apvalaus stalo diskusijos;
Sinemalogija.

Kaip tarnauti? Pagrindinės tarnaujančiojo asmenybės dimensijos ( gauti duodant, „auginti“ kitus, pasitikėjimas, kantrybė, dosnumas ir nuolankumas);

Pasąmonės perprogramavimas ,
Savistaba bei meditacija.

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Transcendentiniai poreikiai ( gėris, grožis, tiesa, darna ir kt.) kaip esminis asmenybės brandos kriterijus

Tarnystės atvejų analizė;
Apvalaus stalo diskusijos;
Sinemalogija

Pagrindinė modulio problema: sąmonės ir būties santykis;

Literatūros analizė

Vienybės sąmonė ir nesavanaudiška tarnystė, globalesni tikslai;

Tarnystės atvejų analizė;
Apvalaus stalo diskusijos;
Sinemalogija

Budri ( sąmoninga ) elgsena: priėmimas, pasitikėjimas, pagarba ir parama ir pagrindinės tarnaujančios asmenybės savybės:kantrybė, tolerancija, nuolankumas bei dosnumas.

Praktinės užduotys, autorefleksija

Sąmoninga tarnystė ir džiaugsmas

Tarnystės atvejų analizė, grupinė diskusija

Dėstytojas
Nastasija
Šurpikienė

Modulio patyriminė praktika

/

Savo „Ego“ ir aukštesniojo „AŠ“ pažinimas – „Kas valdo mano gyvenimą?“

Tikslas

/

Pažinti savo autentiškumą per dvasinių resursų atskleidimą: savo aukštesniojo „AŠ“ ir  „Ego“ pažinimą;

Išmokti atskirti ego poreikius ir veikti pasitelkiant aukštesniojo „AŠ“ kompetencijas: pasitikėjimą, atleidimą, besąlyginę meilę, laisvę bei  atsakomybę.

Dėstytojas
Nastasija
Šurpikienė

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Sąmoningumo vystymosi pagrindas – dvasinių resursų atskleidimas

Komunikaciniai metodai: medžiagos įvedimas ir grįžtamasis ryšys; darbas grupėse; diskusijos; video medžiagos aptarimas; žaidimai; kūrybinės užduotys

Suvokimas, kaip atskirti „Ego“ ir aukštesniojo „AŠ“ poreikius ir motyvus. Esminių dimensijų pažinimas ir asmenybės vientisumo kūrimas

Reflektyvūs metodai ir užduotys: autobiografijos, gyvenimo istorijų rašymas; „Akvariumas“; praktinės užduotys su citatomis ir dainų tekstais, savęs išreiškimas vaizduotės pagalba

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Sąmoningumo vystymosi pagrindas – dvasinių   resursų atskleidimas

Barrett R.,  Miller C., Zohar D. & Marshall., Dyer W.W., Wigglesworth C.

Esminės „Ego“ dimensijos: netikras „aš“, atsiskyrėlio iliuzija, „aš ypatingas“, pasiruošimas būti įžeistam, bailumas, vartotojiškumas, nuodingas mąstymas

Dyer W.W., Zohar D. & Marshall., Wigglesworth C.

Mūsų aukštesniojo „Aš“ dimensijos. Aukštesnieji poreikiai. Širdies poreikis – mylėti. Siela atsiskleidžia per tiesos, grožio ir meilės patyrimą

Wigglesworth C., Barrett R.,  Miller C., Zohar D. & Marshall., Dyer W.W.

Dėstytojas
Ilona
Tamošiūnienė

Modulio patyriminė praktika

/

Savęs pažinimas: Aš ir NE Aš

Tikslas

/

Atskleisti savo autentiškumą ir sustiprinti vidinį vientisumą bei integralumą.

Dėstytojas
Ilona
Tamošiūnienė

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Identifikuoti asmenines ribas ir suvokti jų formavimosi mechanizmą.

Teorinė dalis: koncepcijos paaiškinimas.

Praktinė dalis: pavyzdžio nagrinėjimas, individualus darbas.

Įsisąmoninti vidinės realybės prigimtį bei sustiprinti vidinį vientisumą bei integralumą: darbas su baime, kalte ir gėda.

Teorinė dalis: koncepcijos paaiškinimas.

Praktinė dalis: dalyvio situacijos nagrinėjimas (iššūkis dalyviams), darbas grupėse, vizualizacija

Identiteto suvokimas: vaidmenys ir etiketės. Kaip formuojasi “Aš” ir “NE Aš” dalys? Kaip integruoti „atmestas“ asmenybės dalis ir pažadinti vidinę galią?

Teorinė dalis: koncepcijos paaiškinimas

Praktinė dalis: atmestų dalių identifikavimas (individualus darbas ir darbas grupėse), susijungimo su vidine galia praktika. Meditacija

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Kaip formuojasi asmeninės ribos ir kodėl jas sunku praplėsti?

Praktinė užduotis: nupiešti savo gyvenimo scenarijų ir identifikuoti esminius “stabdžius“

Vidinės realybės prigimtis: tikrieji tikslai (motyvai) ir atsakomybė.

Paskaita. Praktinė užduotis: identifikuoti pagrindinį motyvą, dėl kurio gyvenimo scenarijus yra toks, koks yra.

Ką slepia baimės? Baimės ir reikšmingumo indikacijos

Praktika: darbo su baimėmis ir reikšmingumo nustatymo algoritmas

Darbas su kalte. Iš kur ji randasi ir kaip sumažinti jos įtaką?

Kaltės formavimosi mechanizmo pristatymas. Užduotis: identifikuoti svarbiausius kaltės šaltinius. Kaltės paleidimo vizualizacija

Darbas su gėda. Pagrindiniai gėdos dirgikliai ir jų mažinimo būdai.

Paskaita. Užduotis: nustatyti stipriausius gėdos dirgiklius. Iššūkis dalyviams: individualus darbas. Gėdos mažinimo pratimai (vizualizacija).

Identiteto suvokimas: vaidmenys ir etiketės. Kaip formuojasi “Aš” ir “NE Aš” dalys? Kaip susijungti su atmestomis dalimis ir pažadinti vidinę galią?

Paskaita. Praktinė dalis: atmestų dalių identifikavimas (individualus darbas ir darbas grupėse), susijungimo su vidine galia praktika. Meditacija.

Dėstytojas
Jurgita
Gaukštienė

Modulis

/

Vertybėmis grįstas gyvenimas

/

Savęs pažinimas vertybių pagalba ir gyvenimas pagal jas.

Tikslas

/

Asmeninių vertybių pagalba geriau pažinti save ir tapti sąmoningesniais žmonėmis. Susipažinti su Barrett vertybių metodika.

Dėstytojas
Jurgita
Gaukštienė

Studijų siekiniai

/

Metodai

/

Išmokti siekti pusiausvyros, suvokiant savo poreikius bei troškimus.

Susipažinti su potencialiai ribojančių bei pozityvių vertybių sąvokomis. Mokytis atpažinti savo baimes bei suvokti jų kilmę, atpažįstant savo poreikius

Išmokti elgtis bei gyventi pagal savo vertybes.

Refleksijos, grįžtamojo ryšio suteikimo, istorijų pasakojimo (angl. storytelling) pagalba atpažinti savo stipriąsias bei tobulintinas puses siekiant gyventi vertybėmis grįstą gyvenimą ir palikti pėdsaką, atspindintį asmenines vertybes.

Temos

/

Užduotys / Literatūra

/

Asmeninės vertybės pagal R. Barrett.

Asmeninis vertybių tyrimas + straipsnis.

Kaip ribojančios vertybės ir baimės padeda/trukdo kurti ryšį su kitais žmonėmis.

Straipsniai apie potencialiai ribojančias vertybes, baimę bei ydas.

Pusiausvyros bei darnos siekimas grįžtamojo ryšio pagalba.

Kolegų ir bičiulių supildytas asmeninis vertybių tyrimas apie dalyvį.

Grįžtamojo ryšio užduotis grupėse bei porose.

Dalyvio suvoktų bei demonstruojamų vertybių Johari lango pratimas.

7

/

Tarnystė

Modulis
Tarnystė

6

/

Savęs įprasminimas

Modulis 1
Vertybėmis grįstas gyvenimas
Modulis 2
Mano gyvenimo vizija ir misija

5

/

Vidinė dermė

Modulis
Egzistencinė psichologija

4

/

TransformacijaModulis
Savęs pažinimas:
Aš ir ne Aš

3

/

Savivertė

Modulis
Atsipalaidavęs pasitikėjimas savimi ir drąsa naudoti savo talentus

2

/

Santykiai

Modulis
Bendravimo psichologija:
Harmoningi santykiai

1

/

Išlikimas

Modulis
Psichologijos įvadas: dėmesys, atmintis,
mąstymas, neuropsichofiziologija,
dėmesingas įsisąmoninimas

+
Modulis
Ugdantysis konsultavimas
(Coaching)